ListView Nedir? Nasıl Kullanılır?

Android’te listeleme işlemleri yapabilmek için ListView isimli görsel öğe kullanılır. Mobil cihazlarda kullanıcılara birbiriyle ilişkili verileri listeyle vermek çok tercih edilen bir yöntemdir. Kullanıcı listedeki veriler içinde tek parmağıyla yukarı-aşağı sürükleme yaparak dolaşabilir. Kaynak

ListView, kendi içinde satır satır görsel bir kalıbı gösteren bir yapıdır. ListView’deki her satır bir veri listesi ile (kalıba göre) doldurulur.

Özetle uygulamamızda; bir ListView nesnesi, bir veri dizisi ve bu veri dizisinin ListView’e nasıl yerleştirileceğini tanımlayan bir Adaptör yapısına ihtiyaç duyacağız.

Örnek olarak MainActivity’nin XML arayüzünün aşağıdaki gibi bir ListView’den oluştuğunu varsayalım.

Bundan sonra XML’de id verdiğimiz ListView görselini MainActivity.java dosyamızda id’si ile bulup tanıtırız.

Bu örnekte ListView’de her satırın bir String göstermesini istediğimizi varsayalım. Bunun için sırasıyla her satırı dolduracak bir String dizisi(array) veya bir ArrayList oluşturabiliriz. Yukarıdaki örnekte sehirDizisi isimli bir String dizisi tanımlanmıştır.

Devam edelim ; Adaptor olarak ArrayAdaptor sınıfından bir nesne kullanabiliriz. Bu nesne bizden üç parametre beklemektedir :

  1. Context: Yani bağlam. Bu this deyimiyle değer olarak Activity’nin kendisini belirtiyoruz. (MainActivity sınıfının içindeyiz). ArrayAdapter, çalıştığı yerle ilgili bilgiyi Context’e ulaşarak bulur.
  2. Layout: Yani (görsel) kalıp (XML dosyası). ListView’in her satırının bir TextView’den oluşan bir kalıpta olmasını istiyorsak, yeni bir XML oluşturmamıza gerek yoktur. Buna uygun halihazırdaki android.R.layout.simple_list_item_1 yapısını kullanabiliriz.
  3. Son olarak da her satırda TextView içerisine yerleştirilecek, String dizisi(array) veya ArrayList’i (bu örnekte sehirdizisi).

ListView’deki her satıra tıklandığında bir Toast mesajı yazdırmak isteyelim. Bunun için ListView’e View.onItemClickListener (bu arayüzü uygulayan sınıftan bir nesne) atamamız gerekir.

View.onClickListener’da dinleme metodunun ismi onClick() idi. Bu arayüzdeki dinleme metodu onItemClick’tir. Metodun position isminde bir değişkeni vardır. Bu değer bize tıklanan satırın sırasını verir. Bunu kullanarak String dizimizin içinde aynı sıradaki elemanı da yazdırdık.

Kodumuzun Son Hali :

Tıklanınca onItemClick() metodu position parametre değeri 6 olarak çağırılır. Bu sayı ile String dizimizden ‘’Isparta’’ değerine ulaşıp, Toast mesajında yazdırabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir