İçeriği Kullanma

codingtr.com sitesindeki yayımlanan yazılı içerik veya görsel materyallerin her hakkı saklıdır. Anasayfada ve sitenin birkaç farklı yerinde de açıklandığı üzere codingtr.com’un varlık sebebi ve amacı yazılım biliminde yapılan çalışmalara yardımcı olmak ve materyal sağlamaktır. Dolayısıyla codingtr.com faydacılık ekolü üzerine kurulmuştur.

Bilginin özgürce paylaşılması amacıyla codingtr.com’da yayımlanan içerikler başta ticari olmayan amaçla kullanılması; yazının hiçbir yerinde oynama ve değiştirme yapılmaması, internet ortamında ya da basılı bir mecrada kullanılıyorsa kaynak gösterilmesi zorunludur.

İçerikte uyulması gereken bağlantı şekli[1] veya basılı kaynaklarda[2] uyulması gereken format aşağıda örnekler gösterilmiştir.

[1] codingtr.com “ListView Nedir? Nasıl Kullanılır?”. Erişim: Mayıs 2019. https://www.codingtr.com/listview-nedir-nasil-kullanilir/

[2] ListView Nedir? Nasıl Kullanılır?, https://www.codingtr.com/listview-nedir-nasil-kullanilir/, Mayıs 2019

Bilimsel atıf için sitedeki yazı başlığı, yazar ismi, yayınlama tarihi ve kaynağın internet adresi tam olarak erişilebilir durumdadır.

Atıf için uyulması gereken şekle(format) göre değişmekle birlikte aşağıda örnek bir atıf aşağıda gösterilmiştir.[3]

[3] ListView Nedir? Nasıl Kullanılır?, https://www.codingtr.com/listview-nedir-nasil-kullanilir/, Furkan Bodur, Mayıs 2019

Bu şartların ihlali kelimenin tam anlamıyla hırsızlıktır. Bu yüzden codingtr.com’da yayımlanan içerik sahibinin her türlü hukuki yollara başvurma hakkı olduğunu da kabul etmiş sayılırsınız.