Collections Sort Metodu Kullanımı

Baloncuk Sıralama (Bubble sort) ve Seçim Sıralama (Selection Sort) çok büyük olmayan boyutlarda(örneğin yüzlerce) sayısal verileri sıralamada pratik olarak kullanılabilirse de veri boyutu büyüdüğünde daha etkin yöntemlere ihtiyaç duyulur.

Bunun için Collections sınıfının statik bir metodu olan sort metodu kullanılabilir. (statik metotları bir nesne oluşturup, nesne üzerinden çağırmamıza gerek yoktu. Sınıfadi.metotadi() biçiminde çağırabiliyorduk.)

Aşağıda Baloncuk Sıralama ve Collections.sort() ile sıralamanın, 1 milyon ve 1 milyar elemanı sıralamak için gereken süreleri verilmiştir. Sırasıyla bu süreler 1 milyon elemanda 6.4 saat iken, 1 milyar elemanda 738 yıl ve 19 dakikadır.

Collections.sort() metodu, tam sayıları saklayan bir ArrayList’i küçükten büyüğe, String’leri saklayan bir ArrayList’i ise alfabetik olarak sıralar.

Çıktı :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir