Array Nedir? Neden Kullanılır?

Array(dizi), aynı veri tipinden çok sayıda değişken demektir. Arraye ait değişkenler, sıra numarası verilmiş bir liste gibidir. Bu listeye ait olan öğelere de sıra numarasıyla erişilir.

Örneğin 50 öğesi olan bir sonlu dizinin biçimi aşağıdaki gibidir.

d = {d[0], d[1], d[2], d[3], d[4], ….. , d[49]}

Neden Kullanılır ?

Genel olarak bilgisayarlarda işlenen veri sayısı fazladır. Çok fazla sayıda verinin bilgisayara girilmesi, hızlı bir şekilde işlenebilmesi, uygun şekilde saklanabilmesi için Array kullanılır.

Array’ler üç başlık altında incelenebilir.

  1. Tek Boyutlu Arrayler: “Vektör” olarak adlandırılan ve tek satırdan oluşan array sistemidir.
  2. İki Boyutlu Arrayler: “Matris” olarak adlandırılan ve satır-sütun ilişkisi bulunan array sistemidir.
  3. Çok Boyutlu Arrayler: Üç veya daha fazla boyutlu arrayler.

Tüm bu tanımlamalardan sonra herkesin aklına matematikteki diziler mutlaka gelmiştir. Arrayler, matematikteki sonlu dizi kavramına benzeyen bir veri yapısıdır.

[] Operatorü

Java programlamada array bildirimi yapmaya yarar.

Bir Array yaratmak, bir değişken yaratmak gibidir. Her değişkenin bir adı, ana bellekte adresi ve o adrese yerleştirilen bir değeri (value) vardır. Değişken adı, ana bellekte ona ayrılan yeri işaret eden bir pointerdır.

Array yaratmak, primitif veri tipinden değişken yaratmaya benzer. Ama ondan biraz farklıdır. Burada yapılan iş sınıftan nesne yaratma eylemidir. Primitif veri tipilerinde ancak static anahtar kelimesi kullanıldığı zaman bellekteki stack bölgesinden o değişkene ait yer ayırılırdı. Ancak nesneler yaratılırken işlem biraz daha farklı olur. Bir sınıfa ait değişken bildirimi yapınca bellekte ona yer ayırılmaz. Yalnızca new anahtar kelimesi kullanıldığında stack bölgesinde yer ayırılmış olur.

Bilgisayar ve Bellek konusunu incelemeniz Stack ve Heap kavramlarını anlamanıza faydası olacaktır.

Bir Array nesnesi yaratmanın üç aşaması vardır.

  1. Array Bildirimi : Yukarıdaki birinci kod parçacığı
  2. Array Nesnesi Yaratma : Yukarıdaki ikinci kod parçacığı.
  3. Değer atama : Yukarıdaki üçüncü kod parçacığı.

Dilenirse 1. 2. ve 3. aşama tek satırda da yapılabilir.

Tek Boyutlu Arrayler İle İlgili Örnekler

Arrayler’in uzunluk bildirimi yapıldığında bellekte sabit bir yer ayırılır.

Dizinin uzunluğu sabit olduğu için maksimum indisin üzerinde veya negatif bir indis ile dizinin elemanına erişilmeye çalışıldığında (yazdırılmak veya ataması yapılmak istendiğinde) hata verecektir. Yukarıdaki kod parçacığı çalıştırıldığında da program OutOfBoundsException hatası verecektir. Bu hata kullanılan indisin sınırların dışında olduğunu belirtmektedir.

Array bileşenleri aynı veri tipinden oluş birer değişken olduğunu biliyoruz. Bütün veri tiplerinin de öntanımlı(default) değerleri vardır. Öyleyse bu bileşenlere değer atanmamışsa, default değerleri olmalıdır. Yukarıdaki kod parçacığın çıktısında da bu görülür. Tam sayı tutan int arrayinin ikinci indisi 0 değerini verecektir.

Aynı şekilde yukarıdaki kod parçacağın çıktısında da bu görülür. String değer tutan String arrayinin ikinci indisi null değerini verecektir.

Array’in Dezavantajları

  1. Array’in uzunluğu değiştirilemez. Bunun için ana bellekte yeni bir nesne tanımlanmalıdır.
  2. Array’in veri tipi tektir. Birbirinden farklı veri tipi atanamaz.

Tüm bu dezavantajları farklı yaklaşımlar ya da frameworkler ile çözebiliriz. Onlar da yakın zamanda siteye eklenecektir.

Eklendi : Java Collections – ArrayList Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir